Tradičné družstvo – zrodilo sa a rastie v čase ekonomickej recesie

30. júna 2022, Tradičné družstvo, Nezaradené

Družstvá boli vo svojej podstate zakladané vždy z popudu potreby riešiť krízovú situáciu, v ktorej si jednotlivec sám ťažko poradil. Nebolo to inak ani v prípade vzniku nášho Tradičného družstva, ktoré vznikalo najmä z dôvodu narušenia kontinuity dlhoročného projektu, ktorého sa protiprávne zmocnila úzka skupina osôb. Ako to už býva v realite, spravodlivosť si dávala načas, preto sme si pomohli sami a založili nové družstvo.

Presunuli sme aktivity a svoju energiu do nového družstva, a tak sa nám podarilo zachrániť jedinečný know-how a úspešne v ňom napredovať. Tradičné hodnoty družstevníctva boli inšpiráciu pre výber názvu pre naše nové družstvo, ktoré si ctí jeho snáď najväčšiu a najsilnejšiu vlastnosť, ktorou je vzájomná pomoc ľudí. Aj preto sme novovzniknuté družstvo nazvali Tradičným družstvom, lebo má záujem stavať na vzájomnej pomoci a zvyšovať tak svoj potenciál. Chceme udržať v podnikateľských trendoch túto úžasnú schopnosť budovať hodnotné a cenné projekty bez bankových úverov, ktoré v dnešnej turbulentnej dobe vysokej inflácie môžu zraziť na kolená nejeden projekt. 

Naše Tradičné družstvo vstúpilo do ťažkej doby “covidovej” kedy protipandemické opatrenia ničili jeden projekt za druhým a aby toho nebolo málo, vstúpila do toho aj vojna na Ukrajine a historicky najvyššia inflácia. Družstvo okrem plnenia svojho obchodného cieľa, zároveň bojovalo o naše pohľadávky, ktoré ostali zablokované v predošlom projekte, ktoré protizákonne ovládla skupina podvodníkov. Práve vďaka vzájomnej pomoci sme si v družstve rozdelili svoje úlohy a efektívne sme začali napredovať v každom smere. 

Dnešná situácia je taká, že družstvo vyhráva všetky súdne spory s podvodníkmi, ktorí sa ilegálne zmocnili projektu, ktorí im nepatrí. Hlavne sa však po prvom úplnom účtovnom roku dostalo do zisku, radikálne zvýšilo základne imanie na hodnotu 1 mil.€ a vlastné imanie na 2,3 mil.€. Rozvíjať sa začalo aj v oblasti hmotného majetku, kde rekonštruuje Hotel Raj v Slovenskom raji a je súčasťou celosvetového dovolenkového programu 7ACROSS.

Máme ambície rozbehnúť aj spoluvlastnenú platobnú inštitúciu (licencovanú v ČR od ČNB) a tiež chceme zaujať svoje miesto na trhu s nabíjacími stanicami pre elektromobily. Viac o fin.ukazovateľoch Tradičného družstva – https://finstat.sk/52945715

Tradičné družstvo je živý dôkaz, že vzájomná pomoc ľudí a tradičné hodnoty zdravého družstevníctva v dnešnej dobe hospodárskej recesie majú svoje miesto. 

Členovia Tradičného družstva