Ako vlastniť know-how za milión eur

28. mája 2022, Tradičné družstvo, Nezaradené

Minulý rok sme sa v našom družstve všetci členovia stali majiteľmi know-how na tvorbu pasívnych príjmov. Autor tohto jedinečného know-how vložil toto aktívum ocenené znalcom na hodnotu viac ako 1mil. EUR do majetku družstva. 

Možno si kladiete otázku, prečo je know-how tak oceňované a hodnotné.  V dnešných časoch už čoraz častejšie počúvame, že podnik, ktorý nemá nehmotný majetok nie je podnikateľsky perspektívny. Know-how (vedieť ako, vedieť ako na to) je považované hneď za výnosom z investovaného kapitálu za to najcennejšie, čo podnik vytvorí svojou činnosťou. Aj preto sme veľmi radi, že toto know-how máme v našom družstve a patrí všetkým jeho členom. Keďže členstvo v družstve je otvorené, bude patriť každému, kto sa stane členom. 

O čo ide v našom know-how? Ide o spôsob tvorby kapitálu, ktorý vzniká spoluprácou a ten sa investuje do moderných projektov (rozvoj spoluvlastnenej licencovanej platobnej inštitúcie a rozvoj projektu zameraného na vybudovanie siete nabíjacích staníc pre elektromobily). Okrem toho je v know-how zakomponovaný aj jedinečný dovolenkový program, ako nefinančný bonus pre členov družstva.

Ak chcete spoznať bližšie čomu sa v našom družstve venujeme, pozrite si najnovšie video z dielne našich poľských členov, ktorí touto formou predstavujú dianie v našom družstve. 

Po rozbehnutí spomínaných projektov nastane deľba zisku medzi členov družstva na základe spravodlivého vzorca, ktorý počas celej doby spolupráce člena s družstvom meria jeho aktivitu a následne bude doživotne dedične vypočítavať podiel na zisku, ktorý si družstvo vytvára z vybudovaných projektov

Takýto projekt vie byť účinne významnou alternatívou ku dôchodkovému systému, ktorý si vieme všetci členovia družstva vytvoriť vzájomnou spoluprácou. 

Aj keď je dané riešenie schopné generovať zisky iba pre obmedzený počet členov, v súčasnosti je  ešte otvorené pre limitujúci počet členov. Možno sa však ešte nájdu spoločnosti, ktoré sa rozhodnú na nákup licencie daného know-how a rozšíria tak rady spoločností, ktoré účinne vytvárajú riešenia pre alternatívy dôchodkového systému, ktorý v budúcnosti bude nutné riešiť, vzhľadom na nepriaznivé prognózy na možné dôchodky. Ak chcete vedieť čomu sa venujeme, spoznajte nás bližšie. 

Členovia Tradičného družstva