Modernizujeme “zabudnutý” hotel v Slovenskom raji, ušetrili sme desiatky tisíc EUR

27. mája 2022, Tradičné družstvo, Nezaradené

Vzájomná pomoc a spolupráca nie sú u nás len prázdne slová. Je to základný princíp, bez ktorého by družstvo nebolo družstvom. 

Pred rokom sme sa v našom družstve rozhodli zmodernizovať starší hotel v Slovenskom raji, ktorý lokálni obyvatelia poznajú ako Hotel Raj.  Počas rekonštrukcie exteriéru sme vyzvali všetkých členov, aby kto môže, nech príde pomôcť. Samozrejme, že odborné práce sa vykonávali dodávateľsky cez stavebné firmy, ale všetky pomocné práce sme si vykonávali družstevníci sami. Tak ako si za čias minulých družstevníci pomáhali, tak aj my, členovia Tradičného družstva s rešpektom k týmto morálnym hodnotám aj dnes budujeme vlastný majetok. Tento spôsob spolupráce nám nielenže šetrí značné náklady na rekonštrukciu a tým zlepšuje ekonomiku tejto investície, ale aj samotná práca nás spája do skvelého tímu. Pri práci sa sceľuje kolektív, kto môže, ten priloží ruku k dielu a kto nemôže, prispieva inou aktivitou v rámci družstva, či navýšením svojho vkladu. Manuálnej práce sa chopí aj predseda a ďalší členovia predstavenstva, pomáhajú predovšetkým členovia z blízkeho okolia, ale pricestovali aj členovia z Českej republiky (Moravy). 

Rekonštrukcia exteriéru hotela si doteraz vyžiadala asi 5000 hodín a z toho asi 1000 hodín odpracovali členovia. Rekonštrukcia interiéru prebieha v súčasnosti a v ďalšom zveľaďovaní hotela sa bude pokračovať aj pri rozširovaní služieb wellness. Po rekonštrukcii tento hotel bude bezpochyby jedným z najkrajších hotelov v danej lokalite, čím sa zvýši aj úroveň poskytovaných služieb v tomto prekrásnom prostredí Národého parku Slovenský raj. Sme radi, že aj v dnešnej dobe “moderného kapitalizmu” sa nájdu ľudia, ktorí vedia podporiť rozvoj aktív aj vlastnými rukami. Veríme, že takto vybudované hodnoty budú mať pre nás členov väčší význam a viac si ich budeme vážiť. Veď všetko čo budujeme, tvoríme aj pre svojich potomkov, keďže hotel je súčasťou jedinečného dovolenkového programu, kde môžeme tráviť dovolenky a zamieňať si ich s ďalšími zmluvnými destináciami po celom svete (asi 2700 destinácii).

Preto je členstvo v družstve atraktívne pre mnohých ľudí, ktorým sa vzájomná pomoc a spoločné budovanie aktív javí ako racionálny a logický spôsob, ako si tvoriť pasívne príjmy a výhody pri dovolenkovaní. Ak chcete vedieť čomu sa venujeme, spoznajte nás bližšie napríklad vo videu TU. Môžete si prečítať aj ďalšie naše blogy, v ktorých sa venujeme družstevníctvu a družstvám.

Členovia Tradičného družstva